Foretaksformer

 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = '', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = '', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = '', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = '', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:fb6596f8d228c933b032733062a75130' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = ' <p><img src=\"/regnskap2/sites/default/files/344777_richpoor.jpg\" style=\"float:right;\" alt=\"\" width=\"224\" height=\"300\" /><br />\n<strong>Hva er et aksjeselskap?</strong><br />\nEt aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.</p>\n\n <p>I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 100 000 kroner til sammen.</p>', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:fb6596f8d228c933b032733062a75130' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:0494fe5ad5d959017d86adfa0349b92c' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = ' <p><img src=\"/regnskap2/sites/default/files/566069_workers_06.jpg\" style=\"float:right;\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" /><br />\n<strong>Hva er et ansvarlig selskap?</strong><br />\nEt ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.</p>\n\n <p>Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:</p>\n\n <p>I et ansvarlig selskap (<span class=\"caps\">ANS</span>) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar).</p>', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0494fe5ad5d959017d86adfa0349b92c' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM fs_regnskap2_cache_filter WHERE cid = '3:6510ecc3a606d8f701a23ea5b51e2740' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './epida/fs_regnskap2_cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE fs_regnskap2_cache_filter SET data = ' <p><img src=\"/regnskap2/sites/default/files/1068202_cellar_in_monastery.jpg\" style=\"float:right;\" title=\"\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" /></p>\n\n <p><strong>Hva er et enkeltpersonforetak?</strong><br />\nEnkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en &#8220;fysisk person&#8221;, altså ett menneske, står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld.</p>\n\n <p>Eieren bestemmer alt i foretaket og det er ikke gitt særskilte regler eller egen lov om enkeltpersonforetak.</p>', created = 1422368311, expire = 1422454711, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6510ecc3a606d8f701a23ea5b51e2740' in /home/www/drupal/drupal-6.6/includes/cache.inc on line 109.

Aksjeselskap - 2

Aksjeselskap - 1

Ansvarlig selskap

Enkeltpersonforetak

Aksjeselskap


Hva er et aksjeselskap?
Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen (det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 100 000 kroner til sammen.

Ansvarlig selskap


Hva er et ansvarlig selskap?
Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle:

I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar).

Enkeltpersonforetak

Hva er et enkeltpersonforetak?
Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor en “fysisk person”, altså ett menneske, står ansvarlig for en næringsvirksomhet. Det betyr at han eller hun har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld.

Eieren bestemmer alt i foretaket og det er ikke gitt særskilte regler eller egen lov om enkeltpersonforetak.

Syndiker innhold